Analys och kartläggning

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

Epidemiologisk bevakning handlar om att kartlägga samhället vi lever i och studera frisk- och riskfaktorer i människors liv i syfte att skapa en så god utveckling som möjligt. Det handlar om att se och följa utvecklingen av ohälsa och sjukdomar över tid, och att identifiera vilka grupper som är drabbade och varför.

Region Stockholm gör undersökningen Hälsa Stockholm (tidigare kallad Folkhälsa Stockholm), där levnadsvanor och hälsa i Stockholms län kartläggs under en längre tid. Undersökningen är också en bas för forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.

Läs mer:

 

Kontakt

Enheten för hälsoläge och vårdbehov på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES, Region Stockholm arbetar med analys och kartläggning av stockholmarnas hälsa. Kontakta dem på ces.slso@regionstockholm.se, eller besök webbsidan ces.regionstockholm.se.

 

Senast ändrad 2023-04-20

Publicerad: 2017-07-11