Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

 

Alkohol, tobak och droger

Riskbruk och beroende av alkohol och andra droger samt tobaksbruk är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda individen och personer i dennes omgivning. Tobak är en av vår tids största hälsorisker; rökning är den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar runt 12 000 dödsfall varje år i Sverige. Varannan rökare dör i förtid. 

Läs mer:

Mat och fysisk aktivitet

Goda matvanor och fysisk aktivitet bidrar till en god hälsa under hela livet och kan förebygga ohälsa och sjukdom.

Tillgången på mat är större än någonsin. Överkonsumtion i kombination med minskande fysisk aktivitet har fått till följd att fler har övervikt eller fetma och att kostrelaterade sjukdomar ökat i befolkningen.

Goda matvanor grundläggs tidigt i livet, därför är det viktigt att arbeta med kost och mat redan i ung ålder med barn i förskola och skola.

Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, men bidrar också till att minska risken för sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa.

Även när det handlar om fysisk aktivitet är det viktigt att börja i unga år, dels för att skapa goda vanor, dels för att kroppen ska utvecklas och växa.

Läs mer:

 • Elevhälsoportalen >
  Verktyg som stöttar förskolor och skolor i arbetet med hälsa.

 • En frisk skolstart >
  Stöttar föräldrar med barn i förskoleklass att främja bra matvanor och fysisk aktivitet.
 • Friska barn >
  En metod för hälsofrämjande mat- och rörelsevanor i förskolan.

 • Handlingsprogram övervikt och fetma >
  Stockholms läns landstings handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2010.

 • Hälsofrämjande gruppbostad >
  Hälsosamma mat- och rörelsevanor bland vuxna som bor i gruppbostad eller servicebostad.

 • Matguiden >
  Information om hur människor i olika åldersgrupper bör äta för att nå upp till näringsrekommendationerna (NNR 2012).

 • SkolmatSverige >
  Verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider. 

Publicerad: 2017-07-10