Psykisk hälsa

Vård för psykisk ohälsa har ökat i Stockholms län under hela 2000-talet. Psykisk hälsa är därför ett fokusområde inom landstingets verksamhet och inom folkhälsa.

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar.

Inom folkhälsoarbetet kartläggs förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och
psykiatrisk vårdkonsumtion. Att tidigt hitta metoder för att upptäcka psykisk ohälsa och kunna förebygga den är viktigt för att kunna ge vården rätt verktyg att möta behoven, men även för att kunna se utvecklingen i samhället över tid. 

Läs mer:

Kontakt

Enheten för psykisk hälsa inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, kartlägger vårdkonsumtion och den psykiska hälsan och ohälsan. Kontakta enheten på ces.slso@sll.se eller besök webbplatsen ces.sll.se 


Senast ändrad 2023-04-03

Publicerad: 2017-07-11