Hälsa Stockholm – en studie om liv och hälsa i Stockholms län

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? Frågorna är viktiga för att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt, för att skolan ska kunna ge elever förutsättningar för ett friskt liv och för att människor själva ska kunna påverka sin hälsa.

För att besvara frågorna behövs ny kunskap. Därför görs undersökningen Hälsa Stockholm (tidigare kallad Folkhälsa Stockholm), där vi kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län under en längre tid. Undersökningen är också en bas för forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.

Hälsa Stockholm startade 2002 och totalt ingår cirka 90 000 personer i studien.

Vetenskapliga studier

Hälsa Stockholm utgör en grund för flera vetenskapliga studier om smärta, psykisk ohälsa, tobak, sjukfrånvaro samt sexualitet och hälsa. Läs om dem via länkarna till höger.

Folkhälsorapporten ges ut vart fjärde år

En folkhälsorapport för Stockholms län ges ut var fjärde år. Den senaste kom ut i mars 2023. Rapporten bygger bland annat på undersökningen Hälsa Stockholm och beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser. 

Kontaktperson: Boel Brynedal, e-post: sphc.ces.slso@regionstockholm.se
Samarbetspartners: Region Stockholm och Karolinska institutet
Projekttid: 2002, pågående
Huvudansvarig: Boel Brynedal
Finansiärer: Region Stockholm

Senast ändrad 2023-04-12

Publicerad: 2015-11-13