Material

Här presenteras rapporter och faktablad utgivna av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) under de senaste åren och informationsmaterial inom folkhälsa.

Inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin  (CES) produceras rapporter och faktablad om folkhälsa. Samtliga kan laddas ned från Folkhälsoguiden eller beställas via formulär. Här presenteras även informationsmaterial som går att ladda ned och skriva ut för användning i din verksamhet. En del av materialet går att beställa i tryckt version, till exempel foldrar och broschyrer att dela ut i väntrum eller affischer att sätta upp på väggar. 

Rapporter >

Faktablad >

Informationsmaterial och produkter >

Senast ändrad 2020-11-11

Publicerad: 2017-08-10