Public health in a time of population ageing: what do we know about the health of the oldest old?

Tisdag 5 december bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat är hälsa och livsvillkor bland de allra äldsta i befolkningen.

Kaare Christensen och Stefan Fors föreläser.


Hur mår de allra äldsta i befolkningen? 

Vi lever allt längre och de äldre äldre utgör en snabbt växande del av befolkningen. Historiskt sett är personer över 85 år en grupp med stor sjukdomsbörda och komplexa vårdbehov. Det betyder att en, i grund och botten, positiv utveckling också kan innebära utmaningar för samhället.  

Den här föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, har förändrats över tid och kan komma att se ut i framtiden. Föreläsningen tar också upp vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning.  

Vi kommer få ta del av den senaste forskningen om folkhälsan bland de äldre äldre, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Dessutom presenteras huvudfynden från en nyligen publicerad rapport om hälsan och livsvillkoren bland personer över 85 år i Stockholms län.

Presentationerna följs av en paneldiskussion med inbjudna gäster. Det kommer också finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till experterna.

Public health in a time of population ageing: what do we know about the health of the oldest old?

Datum: Tisdag 5 december 2023

Tid: Kl. 14.30–16.30

Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 30 november. 

OBS! Föreläsningen hålls på engelska. 

Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är en serie populärvetenskapliga föreläsningar som hålls av ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) tillsammans med institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.