test

Författare Folkhälsorapport 2019

Författare

Avsnitt Författare

INTRODUKTION OCH METOD

Vicky Bartelink, Anton Lager

EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vicky Bartelink, Theo Bodin, David Ebbevi, Martin Fischer, Antonio Ponce de Leon, Diego Yacamán Méndez, Anton Lager

RISKFAKTORER

 • Rökning: Rosaria Galanti
 • Alkoholvanor: Peter Allebeck, Andreas Lundin
 • Narkotikavanor: Peter Allebeck, Andreas Lundin, Marie Warolén
 • Fysisk aktivitet: Daniel Berglind, Yvonne Forsell
 • Matvanor: Emma Patterson, Sara Raposo
 • Övervikt och fetma: Liselotte Schäfer Elinder
 • Högt blodsocker: Hrafnhildur Gudjonsdottir, Pernilla Svefors, Diego Yacamán Méndez, Anton Lager
 • Högt blodtryck: David Ebbevi, Anton Lager
 • Högt kolesterol: Pernilla Svefors, Diego Yacamán Méndez, Anton Lager
 • Nedsatt njurfunktion: Pernilla Svefors, Diego Yacamán Méndez, Anton Lager

SJUKDOMAR OCH SKADOR

 • Hjärtinfarkt och stroke: Theo Bodin
 • Smärta i rygg och nacke samt migrän: Emelie Andersson, Vicky Bartelink
 • Demens: Nika Dominika Seblova
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): Hans Gilljam, Veronica Costea
 • Fallolyckor: Lisa Blom
 • Diabetes: Diego Yacamán Méndez, Pernilla Svefors
 • Cancer: Miriam Elfström
 • Depression och ångest: Kyriaki Kosidou, Beata Jablonska, Susanne Wicks, Andreas Lundin, Christina Dalman
 • Självmord och självskador: Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby

UTMANINGAR

Vicky Bartelink, Anton Lager

Dataunderlag och vissa analyser

Peeter Fredlund, Anders Walander, Antonio Ponce de Leon och Per Tynelius.

Redigering

Vicky Bartelink och Anton Lager.

Språkgranskning

Gunilla Eldh och Mika Gårdinger.

Illustrationer

Fidelity Stockholm AB.

Referensgrupp

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti, Christina Dalman och Henna Hasson.

Styrgrupp

Anna Roland Andersson och Anna Jernberg Sørensen.

Värdefulla synpunkter har också lämnats av enheten för hälsoläge och vårdbehov på CES, Joanna Stjernschantz Forsberg och Johan Åhlén.

Referera till rapporten som:

Bartelink V, Lager A (redaktörer). Folkhälsorapport 2019. Stockholm. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019.

Referera till specifika kapitel i rapport enligt (exempel):

Galanti R. Rökning. I Bartelink V, Lager A (redaktörer). Folkhälsorapport 2019. Stockholm. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019.