Rapportens omslagsbild

Ladda ner och beställ

Folkhälsorapporten har getts ut vart fjärde år sedan 1987. Här kan du ladda ner och läsa tidigare folkhälsorapporter. Kvalitén på rapport-filerna varierar.

Beställ Folkhälsorapport 2023