Rapportens omslagsbild

Författare Folkhälsorapport 2023

Avsnitt och författare

Introduktion och metod

Vicky Bartelink

Hälsoläget i Stockholms län

Vicky Bartelink, Anton Lager

Sociala och ekonomiska förutsättningar

Introduktion Bo Burström, Stefan Fors, Désirée Lichtenstein

Utbildning

Stefan Fors

Arbete

Theo Bodin

Inkomst

Mihretab Gebreslassie

Sociala relationer

Marie Warolén, Désirée Lichtenstein

Levnadsvanor

Introduktion

Nina Karnehed

Rökning

Joanna Stjernschantz Forsberg

Alkoholvanor

Andreas Lundin, Gergö Bascovics

Narkotikavanor

Gergö Bascovics, Andreas Lundin

Matvanor

Sara Raposo

Fysisk aktivitet

Daniel Berglind

Metabola riskfaktorer

Introduktion

Boel Brynedal

Högt blodtryck

Boel Brynedal

Högt blodsocker

Boel Brynedal, Hrafnhildur Gudjonsdottir

Övervikt

Liselotte Schäfer Elinder

Högt kolesterol

Boel Brynedal, Hrafnhildur Gudjonsdottir

Nedsatt njurfunktion

Hrafnhildur Gudjonsdottir, Boel Brynedal

Sjukdomar och skador

Introduktion

Bo Burström

Covid-19

Stefan Fors, Per Tynelius, Maria-Pia Hergens

Hjärtinfarkt och stroke

Theo Bodin

Smärta

Mihretab Gebreslassie, Eva Skillgate

Fallskador

Stina Ek

Cancer

Marcela Ewing

KOL

Pernilla Wiebert, Ida Mogensen

Ångest och depression

Johan Åhlén

Diabetes

Diego Yacamán Méndez, Neda Rajamand Ekberg

Demens

Serhiy Dekhtyar

Gynekologiska sjukdomar

Désirée Lichtenstein, Anna Nielsen, Johanna Sieurin, Kyriaki Kosidou

Självmord och självskador

Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby

Astma

Marina Jonsson

Utmaningar

Anton Lager, Vicky Bartelink

 

Analyser och dataunderlag

Per Tynelius, Anders Walander, Andreas Lundin, Boel Brynedal, Minhao Zhou (inklusive visualiseringar av sjukdomsbörda och rörelsedata). Analyser cancerkapitlet: Fereshte Ebrahim och Daniel Öhman (Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland)

Redigering

Vicky Bartelink och Anton Lager

Kommunikation

Charlotta Kjellberg (kommunikationsredaktör) 
Ulrika Berg Roos (språkgranskning)
Emma Frekke (digital version av rapporten)

Layout

Luxlucid

Styrgrupp

CES ledningsgrupp

Tack till alla kollegor på CES som har kommit med värdefulla synpunkter.

Referera till rapporten

Referera till rapporten som Bartelink V, Lager A (redaktörer). Folkhälsorapport 2023. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2023.

Referera till specifika kapitel i rapporten enligt (exempel): Fors S. Utbildning.
I Bartelink V, Lager A (redaktörer). Folkhälsorapport 2023. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2023.

Folkhälsorapporten är en produkt framtagen på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).