Rapportens omslagsbild

Om rapporten

Folkhälsorapporten

Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Frågorna är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälsan kan främjas, hur skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett liv i god hälsa, hur individen själv ska kunna påverka sin hälsa och för att planera hälso- och sjukvård efter befolkningens behov.

Vart fjärde år ger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm ut en folkhälsorapport. Syftet är att informera om det aktuella folkhälsoläget och om folkhälsoutvecklingen över tid i Stockholms län. 

Tionde folkhälsorapporten

Folkhälsorapport 2023 är den tionde som ges ut av Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

Rapporten bygger bland annat på undersökningen Hälsa Stockholm - som under hösten 2021 skickades ut till 120 000 slumpvis utvalda stockholmare i åldern 16-84 år.

Rapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras.