Högt kolesterol

57 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i åldrarna 50–65 år i Stockholms län har högt kolesterol och löper en hög risk för hjärt-kärl­sjukdom. Det finns effektiva läkemedel och livsstilsinterventioner, men en majoritet av de behandlade når inte målnivåerna. Insatser behövs för att öka uppföljningen av, och följsamheten till, behandling.

  • Riskfaktorer
  • Metabola riskfaktorer

Introduktion

Kolesterol är nödvändigt för kroppen

Kolesterol är ett fettämne som behövs för cellernas funktion och för att kroppen ska kunna producera exempelvis hormoner. Kolesterolet transporteras i blodet i olika sammansättningar med proteiner. Den sammansättning som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar kallas LDL-kolesterol. Halten av LDL-kolesterol i blodet ökar upp till 50-årsåldern hos män och upp till klimakteriet hos kvinnor, för att sedan vara relativt stabilt (1).

Högt LDL-kolesterol orsakar hjärt-kärlsjukdom

Högt LDL-kolesterol orsakar fyra procent av den totala sjukdomsbördan i Stockholms län (2). Höga halter av LDL-kolesterol i blodet ger fettinlagring i blodkärlen (atero­skleros). Det ger typiskt inga symtom, utan symtomen uppstår först vid följdsjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar.

Diagnosen hyperlipidemi (blodfettsrubbning) sätts utifrån en sammanvägning av patientens kolesterolnivå (höga halter av totalkolesterol eller olämplig fördelning av olika typer av kolesterol) samt patientens risk för hjärt-kärlsjukdom. Det innebär att varje patient har en önskvärd kolesterolnivå som beräknas individuellt. Personer som har en hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandlas intensivare, till lägre kolesterolnivå (3).

Förekomst och utveckling över tid

Högt LDL-kolesterol är mycket vanligt

I Stockholms län har 84 procent av männen och 76 procent av kvinnorna i åldern 50–65 år en kolesterolnivå över det värde som vore önskvärt (se figur 1). Det är mycket vanligare att män har en för hög LDL-kolesterolnivå och hög risk för hjärt-kärlsjukdom, 57 procent jämfört med 15 procent för kvinnor (SCAPIS; CES). Både kolesterolnivåerna och sjukdomsbördan av högt LDL-kolesterol sjunker över tid i såväl Sverige som hela Västeuropa (4, 5).

Kolesterolnivå i befolkningen

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 50–65 år som har en för hög kolesterolnivå respektive en nivå inom målvärdet, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter kön. Notera att målvärden för kolesterol hänger ihop med risken för hjärt-kärlsjukdom, enligt SCORE2 (6). Källa: SCAPIS; CES. Indelning: andel med kolesterol inom målvärde, andel med högt kolesterol (över 2,6) och måttlig risk (under 5 procent) för hjärt-kärlsjukdom, andel med högt kolesterol (över 1,8) och hög risk för hjärt-kärlsjukdom samt andel med högt kolesterol (över 1,4) och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Bilden visar två fraktionsstaplar för andel som har en för hög kolesterolnivå respektive en nivå inom målvärdet, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter kön och fyra kolesterolnivåer. Kvinnor: LDL-kolesterol inom målvärde: 23,8 procent >2,6 och måttlig risk: 61,2 procent >1,8 och hög risk: 14,5 procent >1,4 och mycket hög risk: 0,5 procent Män: LDL-kolesterol inom målvärde: 16,3 procent >2,6 och måttlig risk: 26,9 procent >1,8 och hög risk: 150,3 procent >1,4 och mycket hög risk: 6,3 procent

Högt kolesterol är underbehandlat – framför allt bland män

Av de som haft hyperlipidemidiagnos i minst ett år hade bara 41 procent nått målnivån för behandling (genomsnittligt LDL under 2,6 mmol/l) år 2016–2021 (Take Care SLSO primärvård).

Högt kolesterol kan minskas med livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling eller en kombination av båda. År 2021 hämtade 16 procent av männen i Stockholms län i åldern 40 år och äldre ut läkemedel mot högt kolesterol (7). Av kvinnor i samma ålder hämtade tio procent ut läkemedel. Andelen som hämtar ut läkemedel mot högt kolesterol ökar sakta (se figur 2).

Andel som hämtar ut läkemedel mot högt kolesterol

Figur 2. Andel (%) av befolkningen över 40 år som hämtat ut läkemedel mot högt kolesterol, i Stockholms län år 2006–2021, uppdelat efter kön. Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister. Bilden visar två uppåtgående kurvor för andel som hämtat ut läkemedel mot högt kolesterol, i Stockholms län år 2006–2021, uppdelat på kön. Män 2006: 15 procent 2021: 21 procent Kvinnor: 2006: 12 procent 2021: 16 procent

Insatser

Förbättrade levnadsvanor förebygger högt kolesterol

Hälsosamma levnadsvanor i befolkningen är det bästa kända sättet att förebygga högt kolesterol på befolkningsnivå. Stöd från experiment visar att kolesterolnivåerna kan sänkas med en kost med mer omättat fett och lösliga fiber samt mindre transfett och mättat fett. Även viktnedgång och regelbunden fysisk aktivitet sänker kolesterolnivåerna (8).

Screening kan upptäcka fler med högt kolesterol

Behandlingskrävande högt kolesterol kan bara upptäckas med hjälp av blodprov. Europeiska specialistföreningar rekommenderar att analys av kolesterol ska göras hos män över 40 år och hos kvinnor efter klimakteriet (9). I Sverige rekommenderas blodprov för alla som har hjärt-kärlsjukdom (eller någon nära släktning som har det), typ 2-diabetes, njursvikt, högt blodtryck eller övervikt, liksom för alla som röker eller dricker mycket alkohol (10).

Bland de som besökt Region Stockholms vårdcentraler minst tre gånger mellan år 2015 och 2021 har kolesterolanalys gjorts på 62 procent av männen 40 år eller äldre och på 71 procent av kvinnorna 60 år eller äldre (Take Care SLSO primärvård). Det är därmed en betydande andel där kolesterol inte undersökts.

Läkemedel och livsstilsförändringar sänker kolesterolnivåerna

Statiner är ett effektivt och säkert sätt att sänka kolesterolnivåerna och risken för hjärt-kärlsjukdomar (11, 12). Även måttliga till intensiva rådgivningsinterventioner (3–31 sessioner) för kost eller fysisk aktivitet leder till en minskning av kolesterol­nivåerna (13). Tätare uppföljning och påminnelser om att ta medicin ger en bättre följsamhet till behandling (14, 15). Följsamhet till kolesterolsänkande behandling är kopplat till en lägre dödlighet och mindre hjärt-kärlsjukdomar (16).

Referenser