Högt blodsocker

Ständigt höga nivåer av socker i blodet orsakar sju procent av sjukdomsbördan i Stockholms län, framför allt genom att leda till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Högt blodsocker är vanligare i högre ålder och hos personer med kortare utbildning. Det kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

  • Riskfaktorer
  • Metabola riskfaktorer

Introduktion

Blodsocker ger cellerna energi

Kroppens celler får energi från det socker som transporteras i blodet. Det påverkas av vad vi äter och dricker och regleras av hormonet insulin. Högt blodsocker hos en fastande person tyder på nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens) eller nedsatt produktion av insulin. Tillståndet ger inga symtom i början och upptäcks därför ofta sent, i samband med följdeffekter. Högt blodsocker orsakas bland annat av övervikt, ärftliga faktorer, tobaksbruk, fysisk inaktivitet och en ohälsosam kost (exempelvis lite fibrer och grönsaker och mycket rött kött) (1–3).

WHO (Världshälsoorganisationen) definierar normala halter av fastande blodsocker hos vuxna som 3,9–5,6 mmol/liter (4). Men redan i den övre delen av normalspannet finns en viss ökad risk för dödlighet, hjärt-kärlsjukdom, njur- och nervskador, cancer och demens (5, 6). I folkhälsorapporten definieras därför högt blodsocker som 5,4 mmol/liter eller högre, i blodprover från fastande individer. Blodsockernivåer över 7 mmol/liter tyder på typ 2-diabetes (se Diabetes). Höga blodsockernivåer hos patienter med hjärt-­kärlsjukdom och typ 2-diabetes ökar risken för allvarliga komplikationer (7–9).

Förekomst och utveckling över tid

Högt blodsocker är vanligare bland män

Halten av socker i blodet ökar med stigande ålder och högt blodsocker är vanligare hos män än hos kvinnor (se figur 1).

Högt blodsocker per åldersgrupp

Figur 1. Andel (%) i åldrarna 50–65 år som hade ett fastande blodsocker över 5,4 mmol/liter, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter ålder och kön. Källa: SCAPIS. Notera: Dessa värden inkluderar personer som har typ 2-diabetes. Bilden visar sex staplar, uppdelat på kön och tre åldersgrupper för andel som hade ett fastande blodsocker över 5,4 mmol/liter, i Stockholms län år 2013–2018. 50-54 år Kvinnor: 32 procent Män: 53 procent 55-59 år Kvinnor: 43 procent Män: 67 procent 60-65 år år Kvinnor: 50 procent Män: 72 procent

Det saknas data på om högt blodsocker ökar eller minskar i Stockholms län, men globalt har förekomsten av högt blodsocker ökat bland barn och unga (10) och typ 2-diabetes blir vanligare bland vuxna (se Diabetes). Högre blodsocker är vanligare hos personer med kort utbildning (se figur 2).

Högt blodsocker per utbildningsnivå

Figur 2. Andel (%) i åldrarna 50–65 år som hade ett fastande blodsocker över 5,4 mmol/ liter, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter utbildningsnivå. Källa: SCAPIS. Notera: Dessa värden inkluderar personer som har typ 2-diabetes. Bilden visar tre staplar för andel i åldrarna 50–65 år som hade ett fastande blodsocker över 5,4 mmol/liter, i Stockholms län år 2013–2018, uppdelat efter tre utbildningsnivåer. Förgymnasial: 65 procent Gymnasial: 57 procent Eftergymnasial: 49 procent

Insatser

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för högt blodsocker

Högt blodsocker kan förebyggas, och behandlas, med förbättrade levnadsvanor i befolkningen (se Matvanor, Rökning, Fysisk aktivitet och Övervikt).

För patienter med hjärt-kärlsjukdom och diabetes ökar risken för allvarliga komplikationer vid högt blodsocker (7–9). Därför är en god blodsockerkontroll av högsta prioritet för dem.

I dagsläget finns ingen svensk rekommendation om behandling av personer med högt blodsocker som inte uppfyller diagnoskraven för typ 2-diabetes. Livsstilsförändringar kan sänka blodsockret och förhindra eller försena utvecklingen av typ 2-diabetes, men det kräver regelbundet stöd från sjukvårdspersonal (11, 12). Även läkemedelsbehandling med metformin kan förhindra eller försena utvecklingen av typ 2-diabetes (13).

Referenser