Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Introduktion och metod

Introduktion och metod

Hälsoläget i Stockholms län

Introduktion och metod

Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodtryck

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodsocker

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Övervikt

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt kolesterol

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Nedsatt njurfunktion

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer