Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Introduktion och metod

Introduktion och metod

Hälsoläget i Stockholms län

Introduktion och metod

Rökning

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Alkoholvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Narkotikavanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Matvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Fysisk aktivitet

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodtryck

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer