Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Introduktion och metod

Introduktion och metod

Hälsoläget i Stockholms län

Introduktion och metod

Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador

Covid-19

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Sjukdomar och skador

Smärta

Sjukdomar och skador

Fallskador

Sjukdomar och skador

Cancer

Sjukdomar och skador

KOL

Sjukdomar och skador