Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Rökning

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Alkoholvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Narkotikavanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Matvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Fysisk aktivitet

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodtryck

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodsocker

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Övervikt

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer