Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Levnadsvanor

Levnadsvanor

Rökning

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Alkoholvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Narkotikavanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Matvanor

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Fysisk aktivitet

Levnadsvanor, Riskfaktorer

Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador

Covid-19

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Sjukdomar och skador