Rapportens omslagsbild

Folkhälsorapport 2023

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodtryck

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodsocker

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Övervikt

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt kolesterol

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Nedsatt njurfunktion

Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador

Covid-19

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Sjukdomar och skador