test

Folkhälsorapport 2019

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Övervikt och fetma

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodsocker

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt blodtryck

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Högt kolesterol

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Nedsatt njurfunktion

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Sjukdomar och skador

Demens

Sjukdomar och skador