test

Folkhälsorapport 2019

Filtrera efter innehåll - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Högt kolesterol

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Nedsatt njurfunktion

Levnadsvanor, Metabola riskfaktorer, Riskfaktorer

Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador

Hjärtinfarkt och stroke

Sjukdomar och skador

Demens

Sjukdomar och skador

Fallolyckor

Sjukdomar och skador

Diabetes

Sjukdomar och skador