Riskfaktorer

Avsnittet handlar om de riskfaktorer som orsakade den största delen av sjukdomsbördan i Stockholms län år 2017 enligt Global Burden of Disease (GBD).  Riskfaktorer är egenskaper eller förhållanden som indikerar ökad risk för att en person ska få en eller flera sjukdomar. I Folkhälsorapport 2019 kan riskfaktorerna delas in i levnadsvanor och metabola riskfaktorer.

  • Riskfaktorer
  • Levnadsvanor

Levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken att drabbas av sjukdom. I Folkhälsorapport 2019 delas riskfaktorerna som gäller levnadsvanor in i följande kapitel:

Rökning

Alkoholvanor

Narkotikavanor

Fysisk aktivitet

Matvanor

Metabola riskfaktorer

Metabola riskfaktorer är faktorer som ökar risken att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. De som i störst grad bidrar till sjukdomsbördan i Stockholms län är:

Övervikt och fetma

Högt blodsocker

Högt blodtryck

Högt kolestrol

Nedsatt njurfunktion