Sjukdomar och skador

Avsnittet behandlar de sjukdomar, skador och dödsorsaker som har störst betydelse för sjukdomsbördan i Stockholms län 2017 enligt det globala sjukdomsbördeprojektet Global Burden of Disease (GBD).

  • Sjukdomar och skador

Påverkar sjukdomsbördan

Vissa sjukdomar och skador bidrar till sjukdomsbördan framför allt genom att orsaka förtida död (YLL). Andra sjukdomar och skador bidrar till sjukdomsbördan genom att orsaka år levda med nedsatt hälsa (YLD).

Hjärtinfarkt och stroke

Smärta i rygg och nacke samt migrän

Demens

Demens

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Fallolyckor

Diabetes

Cancer

Depression och ångest

Självmord och självskador